HI-TEC Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR ve sprintu (žebříček A),
veřejný závod ve sprintu

 

Gigasport Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR štafet,
Český pohár štafet, Česká liga klubů (A),
veřejný závod žákovských štafet

 

Gigasport Mistrovství ČR klubů a oblastních výběrů žactva,
Veteraniáda ČR klubů, Česká liga klubů (A)

  

R O Z P I S

  

Společná ustanovení pro všechny závody:

 

Pořadatelský orgán:          Český svaz orientačního běhu

 

Pořadatelský subjekt:       Přátelé orientačního běhu Opava (AOP)

 

Centrum:              Sprint 28.9.07 – Městské sady Opavy – Sportovní Hala - Loc: 49°56'59.9"N,17°53'6.85"E

Štafety  a družstva : 29.-30.9.07 – Větřkovice (chatový tábor východně od obce) -
Loc: 49°47'0.65"N,17°50'42.95"E

 

Vzdálenosti:         Start, cíl, parkování v centru. Ubytování škola Skřipov – centrum sprint (15 km),
štafety a družstva (8 km)

 

Systém ražení:    Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.

 

Přihlášky:            Nejpozději do 21. 9. 2007 (datum doručení).
Přes přihláškový systém OB Haná. (http://www.obhana.cz/Prihlasky.asp)

Přihlášky na e-mail: jana.glabaznova@centrum.cz  Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte potvrzení (reply). Dodatečné přihlášky jsou možné jen se souhlasem pořadatele a za dvojnásobný vklad. Přihlášky je nutno posílat v povinném formátu ČSOB.

 

Úhrada:                  Vklady i platby za objednané ubytování zasílejte na účet  u KB Opava 86-6957020267/0100.    Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB. Doklad o zaplacení bude kontrolován při prezentaci. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.

 

Terén:                    Sprint: Parkový rovinatý se 100% průběžností s množstvím asfaltových komunikací.

Štafety, družstva: Rovinatý terén s množstvím porostových detailů, dobře průběžný

 

Mapy:                     Sprint: M 1:4 000, E=2m, stav jaro 2007, (ISSOM 2007 české vydání), 
hlavní kartograf  Z. Lenhart                            

Štafety a družstva: M 1:10 000, E=5 m, stav léto 2007, (ISOM 2000),
kartografové: J. Král, M. Telecký, J. Fátor, J. Sýkora,

mapy vodovzdorně upraveny

 

Funkcionáři:       ředitel:  L. Pavelek, pavelek@nord-service.cz

hlavní rozhodčí:  M. Hadač, hadac@nord-service.cz  (štafety),
L. Valík
, ludek.valik@atelier38.cz  (sprint + družstva)

                               stavitel tratí: L. Valík (štafety), M. Hadač (sprint + družstva)

 

Ubytování:             Pořadatel zajišťuje ubytování pouze ve škole (ze čtvrtku na pátek z  pátku na sobotu a ze  soboty na neděli) - 50,- Kč/osoba/noc. Nabídku dalších ubytovacích možností lze nalézt na internetu. (http://www.infocentrum.opava.cz/)

                                 

Informace:            http://www.mcr.nord-service.cz

                                

Upozornění:         Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

                              

Předpis:                Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu  pro soutěže ČSOB

                               a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB v roce 2007.

 

 

Ustanovení pro HI-TEC Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR ve sprintu (žebříček A),
veřejný závod ve sprintu

 

Datum:                 28. září 2007 (pátek)

Prezentace:          V centru závodů  10:00-12:00, výdej obálek na všechny dny, změny jen pátek

Čas startu 00:     13:00 intervalový start

Kategorie:            MČR ve sprintu: D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21
startují závodníci s právem startu dle SŘ a PP pro soutěže ČSOB pro rok 2007

Veteraniáda:         D35, D40, D45, D50, D55, H35, H40, H45, H50, H55, H60
Veřejný závod:    
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C,
                               
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C, 

Kategorie příchozí - tratě T1,T2

 

Ranking:              závodu MČR je přidělen koeficient 1,10, veřejný závod 1,00

Vklady:                 120,- Kč za závodníka

                               zapůjčení Sportident čipu: 40,- Kč                  

 

Upozornění:         Přísný zákaz použití obuvi s hřeby !!

 

 

 

Ustanovení pro Gigasport Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR štafet, Český pohár štafet, Česká liga klubů (A), veřejný závod žákovských štafet

 

Datum:                 29. září 2007 (sobota)

Prezentace:          V centru v den závodu 8:00 -10:30 hodin. Zadání soupisek včetně čísel SI čipů elektronicky přes stránky závodu do pátku 28. září do 20:00 hod. Odevzdání soupisek nebo změn na místě včetně čísel SI čipů do 10:30 hodin .

Čas startu prvních úseků: 12:00

Kategorie:            H14, D14 - veřejný závod žákovských štafet (štafety nemusí být klubové).

H18, H21, D18, D21 - (tříčlenné klubové štafety). Seznam štafet s právem startu bude zveřejněn do 10.9.2007 na internetové stránce ČSOB. Všechny tři úseky budou přibližně stejně dlouhé.

H105, H140, H165, D105, D140  (tříčlenné štafety - hodnoceny budou pouze klubové štafety, číslo v označení kategorie je minimální součet věku všech členů štafety, minimální věk člena štafety je 35 let). Druhý úsek bude přibližně o 20 - 30 % kratší než zbývající dva úseky.

Vklady:                 390,- Kč za štafetu

                               zapůjčení Sportident čipu: 40,- Kč           

   

 

 

Ustanovení pro Gigasport Mistrovství ČR klubů a oblastních výběrů žactva,
Veteraniáda ČR klubů, Česká liga klubů (A)

 

Datum:                 30. září 2007 (neděle)

Prezentace:          V centru závodu v sobotu dne 29. 9. 8:00 - 11:00, 15:00 - 16:00 hodin. Zadání soupisek včetně čísel SI čipů elektronicky přes stránky závodu do pátku 28. září do 20:00 hod.

Odevzdání soupisek nebo změn na místě včetně čísel SI čipů dne 29.9. v místě prezentace 14:00 - 17:00 hodin. V neděli 30.9. od 7:30 do 8:00 možno provést v soupiskách pouze změny.

Čas startu prvních úseků: 9:00

Kategorie družstev:

Žactvo (DH14): startují výběry oblastí v osmičlenných štafetách (pořadí kategorií H14, D14, H12, D12, D12,  H12, D14, H14)

Dorost (DH18) a dospělí (DH21): jednorázový otevřený závod sedmičlenných klubových štafet (musí startovat alespoň tři ženy)

Veteráni DH175, DH235, DH265 jednorázový otevřený závod pětičlenných štafet (číslo v označení kategorie je minimální součet věku všech členů štafety, minimální věk člena štafety je 35 let, musí startovat alespoň dvě ženy)

 

 Vklady:                Mistrovství ČR klubů: 700,- Kč za družstvo

                               Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva: 400,- Kč za družstvo

                               Veteraniáda klubů ČR: 550,- Kč za družstvo

                               zapůjčení Sportident čipu: 40,- Kč za čip

 

 Protesty:              písemné protesty s vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu.

 

  

Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOB dne 13.8.2007